Budowa szamba – pozwolenia i formalności

Budowa szamba betonowego na własnej działce nie jest skomplikowana prawnie. Wystarczy, że dokonamy zgłoszenia do odpowiedniego urzędu.


Jakie warunki muszę spełnić aby wybudować szambo?

Zbiornik retencyjny na szambo możesz wybudować jeśli spełnisz następujące warunki:

  • działka na której montujesz szambo nie ma przyłącza (ani możliwości przyłączenia) do sieci kanalizacyjnej
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwala na budowę szamba

Szambo betonowe na zgłoszenie – co można zbudować na własnej działce?

Zgłoszenie budowy bezodpływowego szamba różni się formalnie od pozwolenia. Przy zgłoszeniu nie potrzebujesz projektu budowlanego od projektanta, a wszelkie formalności (jak dokumenty czy mapka) możesz przygotować sam.

Zgłoszenie pozwala na montaż szamba betonowego o pojemności do 10 metrów sześciennych. Jeśli planujesz montaż zbiornika o większej pojemności, wówczas musisz wystąpić o pozwolenie na budowę.


Zgłaszanie budowy szamba nie jest skomplikowane

Zgłaszanie budowy szamba – wniosek do pobrania

Zgłoszenie szamba składa się w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (na prawie powiatu). Możesz wypełnić wniosek budowy szamba w sposób elektroniczny (a następnie wydrukować ten dokument i złożyć na nim podpis) lub przygotować zgłoszenie budowy szamba w sposób tradycyjny, a następnie złożyć formalności we właściwym miejscu.

W zgłoszeniu musisz wskazać:

  • jakie roboty wykonujesz („budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3”)
  • z jakich materiałów wykonane jest szambo (czyli „betonowe”)
  • w jaki sposób będziemy prowadzić budowę
  • zaplanowany termin budowy

Załączniki:

  • Rysunek przedstawiający umiejscowienie szamba na działce. Musisz wskazać odległości od elementów:granicy działki, budynków (mapę zasadniczą działki można otrzymać odpłatnie w wydziale geodezji)
  • Rysunek przedstawiający zbiornik (jego przekrój, wymiary)
  • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Niekiedy do zgłoszenia należy załączyć pozwolenia / uzgodnienia / opinie od zarządcy sieci potwierdzające o niemożliwości przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.

Przyjęcie zgłoszenia budowy szamba przez Urząd

Urząd ma do 21 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli złożony dokument jest niekomplenty i brakuje w nim danych, zostaniesz poinformowany o tym. Wówczas będziesz musiał uzupełnić brakujące dane. W przeciwnym przypadku otrzymasz sprzeciw organu opiniującego.

Montaż szamba betonowego musi spełniać odpowiednie normy i przepisy.